follow Oppervlakte: Lijnprofiel

key2 Onderkant: 2 mm ribbel

key Materiaal: Solid rubber

go Dikte: 17 mm

key2  

key2 watch Afmetingen:

  • 130 x 100 cm
  • 140 x 100 cm
  • 150 x 100 cm   150 x 110 cm   150 x 120 cm
  • 165 x 100 cm   165 x 110 cm   165 x 120 cm
  • 175 x 100 cm   175 x 110 cm   175 x 120 cm
  • 185 x 100 cm   185 x 110 cm   185 x 120 cm
  • 200 x 100 cm  200 x 110 cm   200 x 120 cm

http://url.com  

key Gewicht: 19,5 kg/m2

key Toepassingen: Universeel